Jaskynný muž

Už pračlovek mal umelecké sklony. Najprv sa prejavoval prakticky. Zaznamenával napríklad dni, mesiace a roky vyrývaním do dreva a skalných stien. Objavoval, ako pracovať s ohňom, vyrábal svoje prvé nástroje. Spoznával silu prírody, zvierat a rastlín. Vďaka ktorým bol nažive a neskôr ich používal inak. Zo zvierat kože, ktorými sa zahrieval v chladnom období a tiež pre odev. Byliny nielen k jedlu, ale neskôr ako farbivo, kedy sa snažil v jaskyni maľovať na steny.

Ľudia sa vyvíjajú

Umenie teda s človekom rastie niekoľko tisícročí. Patrí k nám ako prejav kreativity a originality. Každý z nás má svoj talent, ktorý len musí rozpoznať a potom s ním tiež vedieť naložiť. Dokážem si predstaviť práve takéto maľby pravekého človeka, ktoré by mi viseli ako niekoľko obrazov na plátne priamo nad pohovkou v obývačke.

Contacts:
Posted by: on