Kvalitní revize plynových spotřebičů

Každý majitel jakéhokoliv plynového zařízení, na které se vztahují zákonné normy, musí pravidelně jednou za tři roky provést revizi. Kvalitní revize plynových spotřebičů je něčím, co rozhodně nesmíte podcenit, neboť byste nejen mohli zaplatit dosti tučné penále, ale také je to životu nebezpečné. Únik plynu jak je známo, může způsobit velmi snadno požár, stačí jen malinká jiskra, tedy i postačí kupříkladu zazvonění na starší model zvonku, který využívá tření, a vznikají drobné jiskry. Tyto zvonky se dnes již příliš nepoužívají, byly nahrazeny digitálnímí a elektronickými, ale nebezpečí požáru může vznikat také mnoha dalšími způsoby. Zajistěte si tedy, aby u vás proběhla vždy jednou za tři roky řádná revize plynových spotřebičů, které ve svém domě, nebo ve firmě využíváte a zvolte ke spolupráci třeba právě naši velmi osvědčenou a zákazníky vyhledávanou firmu Plynoservis Praha.

Jaké nabízíme další služby

Především se zabýváme činností revize plynových spotřebičů, ale také nabízíme další pro zákazníka velmi užitečné služby, jako jsou kontroly a opravy plynových spotřebičů v jakoukoliv dobu, montáže těchto spotřebičů a další věci s tímto spojené. Naši pracovníci jsou také specializovaní a kvalifikovaní instalatéři a postaráme se vám rovněž o vyčištění odpadu a kanalizace. Pokud se rozhodnete pro společnost Plynoservis Praha, nemůže se vám stát, že budete nachytáni úřady v nedbálkách a nebudete mít provedenou revizi. Ochraňte společně s námi své drahocenné zdraví, my vám v tom budeme maximálně nápomocni a díky naší kvalitní montáži a následným pravidelným kontrolám budou vaše plynové kotle a jiná zařízení vždy zajištěna proti požáru a úniku velmi vznětlivého metanu. Naši technici, kteří revize provádí vlastní veškeré certifikáty a jsou řádně proškoleni.

Contacts:
Posted by: on